kontinuitet.se | Anton Sabah Ryberg


Kontinuitetsplanering
Att motverka avbrott i organisationens verksamhet och att skydda kritiska verksamhetsprocesser från verkningarna av allvarliga fel i informationssystem eller katastrofer och att säkra återstart inom rimlig tid.

SS-ISO/IEC 17799

Klicka här för att scrolla ner!

This is it!


Anton Sabah Ryberg
Anton Sabah Ryberg

Kontakt

Kontinuitet.se c/o Anton Sabah Ryberg
Paprikavägen 3
238 38 Oxie
T:+46(0)72 562 38 59
    Anton Sabah Ryberg         LinkedIn
förnamn.efternamn@kontinuitet.se https://se.linkedin.com/in/antonryberg